Oświadczenia majątkowe
Z dnia 2012-12-20 05:12:48

Oświadczenia majątkowe dyrektora niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE