Historia: Oświadczenia majątkowe

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2012-12-20 05:12:48
Opis zmiany:

zmiana sposobu publikacji oświadczeń majątkowych


Autor zmiany: rjasiak
Data wprowadzenia zmiany: 2020-06-02 06:54:37
Opis zmiany: