Przedmiot działania

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Celem działalności Ośrodka jest:
1) zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
2) promocja sztuki,
3) animacja twórczości artystycznej,
4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
5) promocja miasta Częstochowy poprzez działania w dziedzinie kultury i sztuki.