Oświadczenie majątkowe

Oświadczenia majątkowe dyrektora niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta Częstochowa - https://bip.czestochowa.pl/oswiadczenie-majatkowe/1157076/jasiak-robert