Budżet

4. Przychodami Ośrodka są:
1) dotacje z budżetu organizatora,
2) dotacje z budżetu Ministerstwa Kultury i budżetu Samorządu Województwa Śląskiego,
3) wpływy z prowadzonej działalności,
4) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
5) środki otrzymywane z innych źródeł.