Zarządzenia dyrektora

Zarządzenia dyrektora są dostępne w placówce Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater" w godzinach pracy instytucji.
Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 1