Struktura OPK
Z dnia 2012-10-22 09:10:48

Dyrekcja OPK Gaude Mater
42-200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 34 324-36-38
e-mail: biuro@gaudemater.pl
_______________________________

Mariola Florek
p.o. dyrektora
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 34 324-36-38

Kompetencje Dyrektora
_______________________________

Adrianna Plaszczyk
pracownik merytoryczny
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 34 324-36-38
ada@gaudemater.pl
_______________________________

Robert Sękiewicz
Starszy specjalista
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 34 324-36-38
robert@gaudemater.pl
_______________________________

Bogumiła Jodłowska
główna księgowa
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 34 324-36-38
biuro@gaudemater.pl
_______________________________

Magdalena Winkler
specjalista do spraw współpracy zagranicznej
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 34 324-36-38
magdalena@gaudemater.pl
_______________________________

Danuta Morawska
kierownik Zespołu Pieśni i Tańca
ul. Dąbrowskiego 1
tel. 34 324-36-38
danuta@gaudemater.pl