Historia: Struktura OPK

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2010-03-12 12:03:25
Opis zmiany: aktualizacja nazwiska

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2012-08-09 09:08:49
Opis zmiany: aktualizacja - p.o. dyrektora

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2012-10-18 09:10:23
Opis zmiany: usunięcie ze struktury Katarzyny Szewczyk

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2012-10-22 09:10:48
Opis zmiany: redukcja etatu

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2014-03-10 08:03:01
Opis zmiany: powołanie na stanowisko dyrektora

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2014-04-17 12:04:59
Opis zmiany:

redukcja etatu


Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2018-01-19 04:36:47
Opis zmiany:

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2018-01-19 04:40:55
Opis zmiany:

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2018-01-19 04:42:30
Opis zmiany:

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2018-01-19 04:44:20
Opis zmiany:

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2018-01-19 05:48:08
Opis zmiany:

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2019-01-21 04:47:19
Opis zmiany:

Autor zmiany: rjasiak
Data wprowadzenia zmiany: 2020-06-02 06:53:25
Opis zmiany:

Autor zmiany: rjasiak
Data wprowadzenia zmiany: 2020-09-25 04:28:30
Opis zmiany: