Przedmiot działania
Z dnia 2020-06-02 06:41:43

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Celem działalności Ośrodka jest:
1) zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
2) promocja sztuki,
3) animacja twórczości artystycznej,
4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
5) promocja miasta Częstochowy poprzez działania w dziedzinie kultury i sztuki.

Do zadań Ośrodka należą w szczególności:
1) coroczna realizacja Dni Europejskiej Kultury Ludowej oraz cykliczna Międzynarodowego Biennale Miniatury;
2) sprawowanie organizacyjnej i merytorycznej opieki nad Zespołem Pieśni i Tańca „Częstochowa”;
3) promocja oraz popularyzacja różnorodnych dziedzin sztuki ze szczególnym uwzględnieniem polskiej muzyki sakralnej;
4) prezentacja wartościowych zjawisk i form w kulturze i sztuce;
5) współpraca z innymi instytucjami w zakresie tworzenia i promocji różnorodnych form sztuki;
6) udzielanie pomocy merytorycznej, organizacyjnej i finansowej artystom amatorom poprzez działania Centrum Amatorskiego Ruchu Artystycznego;
7) działalność wystawiennicza, informacyjna i wydawnicza.