Historia: Regulamin organizacyjny

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2013-05-13 10:05:50
Opis zmiany: publikacja aneksu do rgulaminu

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2013-06-05 10:06:31
Opis zmiany: usunięcie aneksu

Autor zmiany: Robert Sękiewicz
Data wprowadzenia zmiany: 2014-04-25 10:04:40
Opis zmiany: zmiana treści