Przedmiot działania

CEL I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Celem działalności Ośrodka jest:
1) zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
2) promocja sztuki,
3) animacja twórczości artystycznej,
4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
5) promocja miasta Częstochowy poprzez działania w dziedzinie kultury i sztuki.


Artykuł umieszczonyna stronie "Hala Sportowa Częstochowa", bip.hala-czestochowa.pl
Adres artykułu https://bip.gaudemater.pl/index.php/strona?id=211