Zarządzenia dyrektora

Zarządzenia dyrektora są dostępne w placówce Ośrodka Promocji Kultury "Gaude Mater" w godzinach pracy instytucji.
Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 1


Artykuł umieszczonyna stronie "Hala Sportowa Częstochowa", bip.hala-czestochowa.pl
Adres artykułu https://bip.gaudemater.pl/index.php/strona?id=183