Status prawny

Podstawą prawną działalności Ośrodka jest:
1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 , z późn. zm..


Artykuł umieszczonyna stronie "Hala Sportowa Częstochowa", bip.hala-czestochowa.pl
Adres artykułu https://bip.gaudemater.pl/index.php/strona?id=119